Micro cổ ngỗng Shure MX418D dùng cho phòng họp, thông báo,...

MR. Tài 0982 655 355