Micro đại biểu TS802 chuyên dùng cho các hệ thống âm thanh thông báo

15,000,000 13,700,000

MR. Tài 0982 655 355