Loa cột - Loa treo tường

Loa cột ITC LX-330

Loa cột - Loa treo tường

Loa cột ITC LX-340

Loa cột - Loa treo tường

Loa cột ITC LX-440

Loa cột - Loa treo tường

Loa cột ITC LX-460

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-06W

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-510B

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-510W

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-530B

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-530W

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-540B

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-540W

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-560B

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HP-40TB 

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HP-40TW

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HP-80TB

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HP-80TW

Loa cột, loa treo tường chất lượng cao, giá cực tốt

Loa cột, loa treo tường công suất lớn thường dùng cho các hệ thống loa thông báo tại các khu vui chơi, tòa nhà đang được Lạc Việt Audio cung cấp với mức giá cực rẻ, bảo đảm sẽ làm các bạn vô cùng hài lòng khi sử dụng.