Loa SUB JBL MD7 Dual 18icnh chuyên hội trường, sân khấu