Amply hội nghị ITC TZ-2120 hỗ trợ 4 micro đầu vào, có màn hình OLED

MR. Tài 0982 655 355