Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-530B

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-530W

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-540B

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-540W

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HC-560B

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HP-40TB 

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HP-40TW

Thiết bị âm thanh khác

Loa treo tường ITC HP-50TB

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HP-80TB

Loa cột - Loa treo tường

Loa treo tường ITC HP-80TW

Âm thanh hội thảo

Micro chủ tọa TOA TS881

11,990,000

Micro cổ ngỗng

Micro cổ ngỗng ITC T-218

Thiết bị âm thanh khác

Micro cổ ngỗng ITC TS-6200A

Bán phá giá các thiết bị âm thanh hội thảo, hàng chất lượng

MR. Tài 0982 655 355